Sklep online z piwem kraftowym

do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności i RODO

Polityka prywatności sklepu Bromarket.pl

 

§1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej bromarket.pl jest spółka Bromarket sp. z o.o. z siedzibą: Zator 33, 32-640 Zator, NIP: 6832109176, REGON: 385973218, adres email: brododomu@brokreacja.pl wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839491.

Administrator oświadcza iż dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesu osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1. przetwarzane zgodnie z prawem;

2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§2 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz skorzystać z oferty zawartej w serwisie bromarket.pl i/lub założyć nowe konto użytkownika (funkcja „zarejestruj się“), zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

• Świadczenie usług oferowanych w Serwisie

• Realizacja Twoich zamówień

• Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

• Przesyłanie newslettera

 

Podstawa przetwarzania:

• Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

• Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

• Zgoda użytkownika wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

• Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

• Prawnie uzasadniony interes Bromarket sp. z o.o., polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

• Prawnie uzasadniony interes Bromarket sp. z o.o., polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

• Prawnie uzasadniony interes Bromarket sp. z o.o. polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

• Prawnie uzasadniony interes Bromarket sp. z o.o. polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

• Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne w celu realizacji zamówienia, w sytuacji przekazania zlecenia odbioru towaru z punktu sprzedaży Bromarket sp. z o.o. w Twoim imieniu przewoźnikowi realizującemu dostawę pod wskazany przez Ciebie adres.

Skutek niepodania danych:

• brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie

• brak możliwości korzystania z usług Serwisu

• brak możliwości dokonania rezerwacji i odbioru zakupów w sklepie stacjonarnym

• brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

Możliwość cofnięcia zgody:

• Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdej chwili bez podania przeczyny. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody użytkownika, pozostaje zgodne z prawem.

 

§3 OKRES PRZETWARZANIA

Dane użytkownika będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

• Przestanie ciążyć na Bromarket sp. z o.o. obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

• Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez strony

• Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

• Zostanie przyjęty sprzeciw użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania jego danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oraz w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

§4 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe użytkownika stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdemu użytkownikowi serwisu Bromarket, przysługuje prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• ich sprostowania,

• usunięcia,

• ograniczenia przetwarzania,

• żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych:

◦ z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących niego danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

◦ jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Bromarket sp. z o.o. prosi o kontakt użytkowników, którzy chcieliby skorzystać ze swoich praw. Użytkownik, który uzna, że jego dane przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

§5 POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

DEFINICJE

▪ Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://bromarket.pl

▪ Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

▪ Administrator – Spółka Bromarket sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: Jaworowa 23 / 23A, 32-020 Wieliczka, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 6832109176, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

▪ Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

▪ Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

▪ Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

RODZAJE COOKIES

▪ Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

▪ Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

▪ Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

▪ Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

▪ Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

▪ Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

▪ Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

▪ Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

▪ Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

▪ Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

▪ Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

▪ Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

▪ Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

▪ Shoper.pl

▪ Google Analytics

▪ Google AdSense

▪ Google Ads

▪ Facebook

▪ Instagram

▪ Youtube

MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

▪ Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

▪ Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

▪ Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

WYMAGANIA SERWISU

▪ Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

▪ Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

ZMIANY W POLITYCE COOKIE

▪ Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

▪ Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

▪ Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem email: brododomu@brokreacja.pl.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl